pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

ODBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
18 394,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4591e994

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ODBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 / 29
50-078 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 384870396
NIP: 8971873002
KRS: 0000813872

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 936,00 PLN
Data wymagalności: 9 grudnia 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 3 936,00 PLN
Data wymagalności: 23 stycznia 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 3 936,00 PLN
Data wymagalności: 13 lutego 2023
4. Gospodarcze
Wartość: 3 936,00 PLN
Data wymagalności: 9 marca 2023

W sumie:
Wartość: 15 744,00 PLN
Koszty sądowe: 2 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

18 394,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
7 maja 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!