Dłużnik

KAWA DESIGN ART MILENA WIDELSKA
18 931,48 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 458f2596

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KAWA DESIGN ART MILENA WIDELSKA
ul. Górska 1 / 51
20-863 Lublin Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 494,42 PLN
Data wymagalności: 2 grudnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 4 358,15 PLN
Data wymagalności: 6 grudnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 620,00 PLN
Data wymagalności: 9 grudnia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 2 851,20 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 1 957,32 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 16 281,09 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

18 931,48 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 sierpnia 2021

Data wystawienia:
6 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!