pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

POM LINKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 011,21 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 454687ae

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
POM LINKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. B/N
14-330 Linki Warmińsko-mazurskie

Siedziba: Linki
REGON: 280387967
NIP: 7412085676
KRS: 0000332015

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 080,82 PLN
Data wymagalności: 2 listopada 2017

W sumie:
Wartość: 2 080,82 PLN
Koszty sądowe: 930,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 011,21 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 maja 2018

Data wystawienia:
6 grudnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!