pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

NETOGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
77 734,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 44cf22d7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
NETOGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Strzelecka 80 B
45-525 Opole Opolskie

Siedziba: Opole
REGON: 366465586
NIP: 7543137014
KRS: 0000661098

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 73 218,60 PLN
Data wymagalności: 11 sierpnia 2018

W sumie:
Wartość: 73 218,60 PLN
Koszty sądowe: 4 516,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

77 734,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 lutego 2019

Data wystawienia:
13 września 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!