pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Arkadiusz Potrykus
900,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 44c13dc8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Arkadiusz Potrykus
84-200 Wejherowo Pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 600,00 PLN
Data wymagalności: 19 maja 2020

W sumie:
Wartość: 600,00 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

900,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 maja 2022

Data wystawienia:
4 maja 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agnieszka
    Marta
    Poniewierka

  Agnieszka Marta Poniewierka Radca prawny

  kancelaria@kancelaria-poniewierka.com.pl , tel.: 531 695 117

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: 3157)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!