pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

PAWEŁ MISZCZAK
14 388,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4427489e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PAWEŁ MISZCZAK
20-258 Biskupie kolonia Lubelskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 10 600,00 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2022

W sumie:
Wartość: 10 600,00 PLN
Koszty sądowe: 3 788,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

14 388,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 stycznia 2023

Data wystawienia:
9 stycznia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!