Dłużnik

Suzanna Paulina Wierciszewska
698,67 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 43ab05d9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Suzanna Paulina Wierciszewska
ul. dr. Henryka Jordana 50
41-813 Zabrze Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 492,00 PLN
Data wymagalności: 17 sierpnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 176,28 PLN
Data wymagalności: 17 sierpnia 2020

W sumie:
Wartość: 668,28 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

180,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

698,67 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 października 2021

Data wystawienia:
26 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!