Dłużnik

OBRÓBKA - SKRAWANIEM ADAM CZAJKOWSKI
1 310,17 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 429cc310

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
OBRÓBKA - SKRAWANIEM ADAM CZAJKOWSKI
ul. gen. Józefa Wybickiego 21A
83-050 Lublewo gdańskie Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 107,00 PLN
Data wymagalności: 20 czerwca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 172,78 PLN
Data wymagalności: 21 czerwca 2018

W sumie:
Wartość: 1 279,78 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

180,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 310,17 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 września 2020

Data wystawienia:
2 września 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!