Dłużnik

LTL SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 579,37 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 425973ca

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
LTL SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grodzka 42 / 1
31-044 Kraków Małopolskie

Siedziba: Kraków
REGON: 364987613
NIP: 6751553292
KRS: 0000628961

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 696,89 PLN
Data wymagalności: 21 kwietnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 182,09 PLN
Data wymagalności: 22 kwietnia 2020

W sumie:
Wartość: 4 878,98 PLN
Koszty sądowe: 1 000,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

5 579,37 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 października 2020

Data wystawienia:
29 października 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!