Dłużnik

PIOTR DROZDALSKI FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ELTER - SHIP
71 749,24 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4214f107

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PIOTR DROZDALSKI FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ELTER - SHIP
ul. Turkusowa 9 / E1
81-158 Gdynia Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 28 672,00 PLN
Data wymagalności: 10 listopada 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 29 008,00 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 7 840,00 PLN
Data wymagalności: 28 grudnia 2016

W sumie:
Wartość: 65 520,00 PLN
Koszty sądowe: 6 229,24 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

71 749,24 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 lipca 2017

Data wystawienia:
9 lutego 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!