pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

JT CONSULTING - JULIUSZ TOMECZEK
3 114,04 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 41d6ab61

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
JT CONSULTING - JULIUSZ TOMECZEK
ul. Panewnicka
40-773 Katowice Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 646,75 PLN
Data wymagalności: 21 stycznia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 536,90 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2019

W sumie:
Wartość: 2 183,65 PLN
Koszty sądowe: 930,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 114,04 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
4 marca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agnieszka
    Marta
    Poniewierka

  Agnieszka Marta Poniewierka Radca prawny

  kancelaria@kancelaria-poniewierka.com.pl , tel.: 531 695 117

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: 3157)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!