Dłużnik

BIURO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "GRO-TOUR" W. T. PIOTRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
9 174,64 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 41c91bbf

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BIURO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "GRO-TOUR" W. T. PIOTRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
ul. Kartuska 69 / 2
80-141 Gdańsk Pomorskie

Siedziba: Gdańsk
REGON: 191247672
NIP: 5832089668
KRS: 0000083167

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 7 874,40 PLN
Data wymagalności: 4 lipca 2016

W sumie:
Wartość: 7 874,40 PLN
Koszty sądowe: 1 300,24 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

9 174,64 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 grudnia 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Natalia
    
    Sargun-Stasiak

  Natalia Sargun-Stasiak Radca prawny

  natalia@bsradcowie.pl , tel.: 607 318 219

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/GD/2735)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!