pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

COA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
1 200,20 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 41a4feee

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
COA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Armii Krajowej 25
30-150 Kraków Małopolskie

Siedziba: Kraków
REGON: 389906680
NIP: 9452247689
KRS: 0000920686

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 811,80 PLN
Data wymagalności: 20 lipca 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 178,01 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2023

W sumie:
Wartość: 989,81 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 200,20 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 kwietnia 2024

Data wystawienia:
3 kwietnia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Monika
    
    Belczyk-Płaza

  Monika Belczyk-Płaza Adwokat

  adwokat@kancelariapst.pl , tel.: 665 831 250

  IZBA ADWOKACKA W RZESZOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: RZE/Adw/1426)

  Miejscowość: Korczyna
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!