Dłużnik

MEGATAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
582,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 41663191

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MEGATAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Długa 158
83-440 Karsin Pomorskie

Siedziba: Karsin
REGON: 368527274
NIP: 5691885818
KRS: 0000699586

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 492,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 492,00 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

582,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 lipca 2022

Data wystawienia:
26 lipca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!