pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Patrycja Jeziorska
6 625,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 40d6b4c9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Patrycja Jeziorska
27-230 Lipie Świętokrzyskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 725,00 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2022
2. Cywilne
Wartość: 712,50 PLN
Data wymagalności: 10 marca 2022
3. Cywilne
Wartość: 887,50 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2022
4. Cywilne
Wartość: 787,50 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2022
5. Cywilne
Wartość: 825,00 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2022
6. Cywilne
Wartość: 787,50 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2022
7. Cywilne
Wartość: 600,00 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2022

W sumie:
Wartość: 5 325,00 PLN
Koszty sądowe: 1 300,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 625,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 lutego 2024

Data wystawienia:
20 lutego 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Monika
    
    Belczyk-Płaza

  Monika Belczyk-Płaza Adwokat

  adwokat@kancelariapst.pl , tel.: 665 831 250

  IZBA ADWOKACKA W RZESZOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: RZE/Adw/1426)

  Miejscowość: Korczyna
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!