Dłużnicy

Barbara KAJDEWICZ Sklep Spożywczy "Magdalenka"
Teresa PODGÓRSKA Sklep Spożywczy "Magdalenka"
2 410,14 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3fb6dc03

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Barbara KAJDEWICZ Sklep Spożywczy "Magdalenka"
ul. Arki Bożka 4
47-224 Kędzierzyn-koźle Opolskie

Teresa PODGÓRSKA Sklep Spożywczy "Magdalenka"
ul. Arki Bożka 4
47-224 Kędzierzyn-koźle Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 148,23 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2014
2. Gospodarcze
Wartość: 497,32 PLN
Data wymagalności: 7 stycznia 2015
3. Gospodarcze
Wartość: 160,44 PLN
Data wymagalności: 17 stycznia 2015
4. Gospodarcze
Wartość: 79,11 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2015
5. Gospodarcze
Wartość: 102,48 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2015
6. Gospodarcze
Wartość: 136,82 PLN
Data wymagalności: 21 lutego 2015
7. Gospodarcze
Wartość: 167,25 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2014
8. Gospodarcze
Wartość: 170,49 PLN
Data wymagalności: 7 stycznia 2015
9. Gospodarcze
Wartość: 170,49 PLN
Data wymagalności: 17 stycznia 2015
10. Gospodarcze
Wartość: 170,49 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2015
11. Gospodarcze
Wartość: 168,32 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2015
12. Gospodarcze
Wartość: 168,32 PLN
Data wymagalności: 21 lutego 2015

W sumie:
Wartość: 2 139,76 PLN
Koszty sądowe: 1 230,38 PLN

Spłacono:

960,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 410,14 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!