Dłużnik

Selka Dariusz -"SELUCH"
27 195,04 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3f5ff55a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Selka Dariusz -"SELUCH"
ul. Okrężna 12 / A
86-120 Pruszcz Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 813,29 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 7 065,33 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 4 293,66 PLN
Data wymagalności: 13 maja 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 7 065,33 PLN
Data wymagalności: 9 czerwca 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 1 568,00 PLN
Data wymagalności: 14 czerwca 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 1 682,04 PLN
Data wymagalności: 13 lipca 2021

W sumie:
Wartość: 24 487,65 PLN
Koszty sądowe: 2 707,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

27 195,04 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
16 maja 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!