pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

WAAM-BUD Wojciech Groniewski
6 567,46 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3ed77ee3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
WAAM-BUD Wojciech Groniewski
brak
22-442 Feliksówka Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 731,85 PLN
Data wymagalności: 7 października 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 1 334,55 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 1 291,50 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 1 908,96 PLN
Data wymagalności: 22 grudnia 2022

W sumie:
Wartość: 5 266,86 PLN
Koszty sądowe: 1 300,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 567,46 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 maja 2023

Data wystawienia:
11 maja 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!