pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

ROSYJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE W BIAŁYMSTOKU
1 210,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3eb13691

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ROSYJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE W BIAŁYMSTOKU
ul. M. Curie-Skłodowskiej 8/37
15-097 Białystok Podlaskie

Siedziba: Białystok
REGON: 050266549
NIP: 5422537802
KRS: 0000133859

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 000,00 PLN
Data wymagalności: 6 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 1 000,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 210,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 lutego 2021

Data wystawienia:
9 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!