Dłużnik

T2C SPÓŁKA AKCYJNA
13 538,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3e706376

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
T2C SPÓŁKA AKCYJNA
pl. Władysława Andersa 7
61-894 Poznań Wielkopolskie

Siedziba: Poznań
REGON: 361640949
NIP: 7792431669
KRS: 0000596671

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 100,00 PLN
Data wymagalności: 24 listopada 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 1 000,00 PLN
Data wymagalności: 24 listopada 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 7 900,00 PLN
Data wymagalności: 19 stycznia 2018

W sumie:
Wartość: 11 000,00 PLN
Koszty sądowe: 2 538,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

13 538,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
21 lutego 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!