Dłużnik

AVI Logistics Wojciech Łowiec
1 390,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3df060f3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AVI Logistics Wojciech Łowiec
ul. Nowogrodzka 29 / 7
81-312 Gdynia Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 000,00 PLN
Data wymagalności: 14 września 2014

W sumie:
Wartość: 1 000,00 PLN
Koszty sądowe: 390,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 390,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 sierpnia 2015

Data wystawienia:
20 września 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!