pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

RYSZARD MAŃKOWSKI
1 230,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3da30991

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
RYSZARD MAŃKOWSKI
41-208 Sosnowiec Śląskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 11 marca 2019
2. Cywilne
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2019
3. Cywilne
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2019

W sumie:
Wartość: 1 200,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

180,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 230,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 kwietnia 2021

Data wystawienia:
1 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
  • 
    
        Przemysław
        
        Kaczor

    Przemysław Kaczor Radca prawny

    przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

    OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
    (Nr wpisu: KR-1972)

    Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!