Dłużnik

SOLENERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
23 246,73 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3c991821

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SOLENERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 384843488
NIP: 5272911505
KRS: 0000812964

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 19 483,20 PLN
Data wymagalności: 12 października 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 2 317,15 PLN
Data wymagalności: 25 października 2021

W sumie:
Wartość: 21 800,35 PLN
Koszty sądowe: 2 673,39 PLN

Spłacono:

1 227,01 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

23 246,73 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 marca 2022

Data wystawienia:
21 marca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!