pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

PM3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 775,35 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3c74c5f5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PM3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17 / 22
98-300 Wieluń Łódzkie

Siedziba: Wieluń
REGON: 364650279
NIP: 8322077461
KRS: 0000619774

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 074,75 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 4 074,75 PLN
Koszty sądowe: 700,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 775,35 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 marca 2023

Data wystawienia:
15 marca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!