Dłużnik

PLAZYNSKI NIERUCHOMOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
719,19 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3ba45e47

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PLAZYNSKI NIERUCHOMOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Grunwaldzka 68
43-603 Jaworzno Śląskie

Siedziba: Jaworzno
REGON: 384209857
NIP: 6322024096
KRS: 0000801215

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 172,20 PLN
Data wymagalności: 18 listopada 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 172,20 PLN
Data wymagalności: 16 grudnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 172,20 PLN
Data wymagalności: 16 stycznia 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 172,20 PLN
Data wymagalności: 17 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 688,80 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

180,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

719,19 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 października 2021

Data wystawienia:
13 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!