Dłużnik

MT RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12 592,51 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3b043146

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MT RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Legacz 1
05-304 Legacz Mazowieckie

Siedziba: Legacz
REGON: 140531370
NIP: 9521997578
KRS: 0000255595

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 10 000,00 PLN
Data wymagalności: 25 maja 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 66,12 PLN
Data wymagalności: 13 czerwca 2018

W sumie:
Wartość: 10 066,12 PLN
Koszty sądowe: 2 526,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

12 592,51 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 lipca 2019

Data wystawienia:
11 kwietnia 2019


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!