Dłużnik

Sylwia Kałmuk
535,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3ab03c03

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Sylwia Kałmuk
87-600 Lipno Kujawsko-pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 15 maja 2018
2. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2018
3. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 16 lipca 2018
4. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2018
5. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 17 września 2018
6. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 15 października 2018
7. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 15 listopada 2018
8. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 17 grudnia 2018
9. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 15 stycznia 2019
10. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 31 października 2018
11. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 15 listopada 2018
12. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 4 grudnia 2018
13. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2019

W sumie:
Wartość: 445,00 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

535,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 listopada 2020

Data wystawienia:
23 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!