pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

ALEKSANDRA KOSNO MARTY POLSKA
1 741,03 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 39fe9333

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ALEKSANDRA KOSNO MARTY POLSKA
ul. Głogowska
45-315 Opole Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 184,70 PLN
Data wymagalności: 24 sierpnia 2015
2. Cywilne
Wartość: 165,95 PLN
Data wymagalności: 24 sierpnia 2015

W sumie:
Wartość: 1 350,65 PLN
Koszty sądowe: 390,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 741,03 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 stycznia 2016

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!