Dłużnik

Konrad Domański
1 360,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 39e20dd2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Konrad Domański
20-460 Lublin Lubelskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 360,00 PLN
Data wymagalności: 5 października 2015
2. Cywilne
Wartość: 60,00 PLN
Data wymagalności: 9 października 2015
3. Cywilne
Wartość: 580,00 PLN
Data wymagalności: 22 września 2015
4. Cywilne
Wartość: 60,00 PLN
Data wymagalności: 29 września 2015

W sumie:
Wartość: 1 060,00 PLN
Koszty sądowe: 300,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 360,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 lutego 2016

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!