Dłużnik

Ewelina Jabłońska
17 190,71 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 39691cf8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Ewelina Jabłońska
al. Zwycięstwa 245 / 2
81-521 Gdynia Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 9 847,81 PLN
Data wymagalności: 17 września 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 2 307,30 PLN
Data wymagalności: 19 listopada 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 2 447,21 PLN
Data wymagalności: 9 grudnia 2019

W sumie:
Wartość: 14 602,32 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

17 190,71 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 listopada 2020

Data wystawienia:
3 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!