pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

MIR MONIKA GAWRZYDEK
245,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 382cf314

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MIR MONIKA GAWRZYDEK
nd. 32
96-200 Ścieki Łódzkie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 125,00 PLN
Data wymagalności: 6 października 2016

W sumie:
Wartość: 125,00 PLN
Koszty sądowe: 120,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

245,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 października 2017

Data wystawienia:
10 stycznia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!