pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

AGATA SOBCZYK ZO&AJPY
2 495,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 36970b45

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AGATA SOBCZYK ZO&AJPY
Targowa
05-800 Pruszków Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 615,00 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 615,00 PLN
Data wymagalności: 12 czerwca 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 615,00 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2023

W sumie:
Wartość: 1 845,00 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 495,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 grudnia 2023

Data wystawienia:
14 grudnia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!