Dłużnik

Grzegorz Wieczorek
4 126,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 365d95bb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Grzegorz Wieczorek
31-479 Kraków Małopolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 186,50 PLN
Data wymagalności: 13 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 3 186,50 PLN
Koszty sądowe: 940,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 126,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 stycznia 2020

Data wystawienia:
24 stycznia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agnieszka
    Marta
    Poniewierka

  Agnieszka Marta Poniewierka Radca prawny

  kancelaria@kancelaria-poniewierka.com.pl , tel.: 531 695 117

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: 3157)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!