Dłużnik

"AUDIT SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 038,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 362622e7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"AUDIT SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Ateńska 10 / 14
03-978 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 012121220
NIP: 9511044635
KRS: 0000142558

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 147,60 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 147,60 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 147,60 PLN
Data wymagalności: 8 kwietnia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 147,60 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 147,60 PLN
Data wymagalności: 7 czerwca 2019

W sumie:
Wartość: 738,00 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 038,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 października 2021

Data wystawienia:
12 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!