Dłużnik

CETRA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
6 841,02 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 360c77bf

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
CETRA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Opolska 22
40-081 Katowice Śląskie

Siedziba: Katowice
REGON: 365910707
NIP: 6342878536
KRS: 0000633668

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 157,44 PLN
Data wymagalności: 13 sierpnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 3 413,19 PLN
Data wymagalności: 3 września 2018

W sumie:
Wartość: 5 570,63 PLN
Koszty sądowe: 1 270,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 841,02 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 lipca 2019

Data wystawienia:
9 maja 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!