Dłużnik

Patrycja Lyska
4 818,43 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 35da99cb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Patrycja Lyska
40-109 Katowice Śląskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 300,07 PLN
Data wymagalności: 10 września 2020
2. Cywilne
Wartość: 293,00 PLN
Data wymagalności: 10 października 2020
3. Cywilne
Wartość: 1 500,00 PLN
Data wymagalności: 10 października 2020
4. Cywilne
Wartość: 524,97 PLN
Data wymagalności: 10 listopada 2020
5. Cywilne
Wartość: 1 500,00 PLN
Data wymagalności: 10 listopada 2020

W sumie:
Wartość: 4 118,04 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 818,43 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 lipca 2021

Data wystawienia:
30 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!