Dłużnik

"PREMIUM" DAWID MRUCZEK
45 877,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 359ba26d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"PREMIUM" DAWID MRUCZEK
ul. Osiedlowa 1
32-600 Oświęcim Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 087,44 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 13 542,30 PLN
Data wymagalności: 20 lipca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 6 823,50 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 8 039,70 PLN
Data wymagalności: 27 lipca 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 9 022,74 PLN
Data wymagalności: 29 lipca 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 3 424,32 PLN
Data wymagalności: 28 lipca 2021

W sumie:
Wartość: 42 940,00 PLN
Koszty sądowe: 2 937,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

45 877,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 sierpnia 2022

Data wystawienia:
15 sierpnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!