Dłużnik

ECOAME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 020,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 35537f7b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ECOAME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Budrysów 10
31-347 Kraków Małopolskie

Siedziba: Kraków
REGON: 520420389
NIP: 9452249978
KRS: 0000932124

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 360,00 PLN
Data wymagalności: 5 kwietnia 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 360,00 PLN
Data wymagalności: 4 maja 2022

W sumie:
Wartość: 720,00 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 020,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
31 sierpnia 2022

Data wystawienia:
31 sierpnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!