Dłużnik

Marzena Gawlik,,MARZENIE"
34 643,95 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3416ae2a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Marzena Gawlik,,MARZENIE"
ul. Marianowska 1
05-252 Marianów Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 695,14 PLN
Data wymagalności: 27 stycznia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 2 173,50 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 2 457,00 PLN
Data wymagalności: 16 lutego 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 4 579,42 PLN
Data wymagalności: 23 lutego 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 3 307,50 PLN
Data wymagalności: 26 lutego 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 3 307,50 PLN
Data wymagalności: 3 marca 2021
7. Gospodarcze
Wartość: 2 835,00 PLN
Data wymagalności: 10 marca 2021
8. Gospodarcze
Wartość: 10 489,50 PLN
Data wymagalności: 15 marca 2021

W sumie:
Wartość: 31 844,56 PLN
Koszty sądowe: 2 799,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

34 643,95 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 lipca 2021

Data wystawienia:
20 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!