pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

V8 Logistics
4 900,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 339bb440

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
V8 Logistics
Dworcowa 47
85-009 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie

Siedziba: 85-009 bydgoszcz
REGON: 146380742
NIP: 5272686563
KRS: 0000439340

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2020
2. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 1 lutego 2021
3. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 1 marca 2021
4. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2021
5. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 30 kwietnia 2021
6. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 31 maja 2021
7. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2021
8. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2021
9. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2021
10. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 30 września 2021
11. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 2 listopada 2021
12. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 30 listopada 2021

W sumie:
Wartość: 4 200,00 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 900,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
20 lutego 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!