Dłużnik

MACIEJ BANASZAK MB STAL
3 465,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3338153c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MACIEJ BANASZAK MB STAL
ul. NSZZ Solidarności 10
63-200 Jarocin Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 1 599,00 PLN
Data wymagalności: 17 sierpnia 2017

W sumie:
Wartość: 2 829,00 PLN
Koszty sądowe: 636,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 465,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
15 czerwca 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!