pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

RAFMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14 485,52 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 32f5d475

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
RAFMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zuchowa 2
13-200 Działdowo Warmińsko-mazurskie

Siedziba: Działdowo
REGON: 363595756
NIP: 9840211241
KRS: 0000599183

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 402,58 PLN
Data wymagalności: 31 października 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 390,39 PLN
Data wymagalności: 18 listopada 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 4 501,46 PLN
Data wymagalności: 24 grudnia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 602,70 PLN
Data wymagalności: 30 grudnia 2019

W sumie:
Wartość: 11 897,13 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

14 485,52 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 sierpnia 2020

Data wystawienia:
10 sierpnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!