Dłużnik

Piotr Pietrasz USŁUGI CIESIELSKO DEKARSKIE 47-320 GOGOLIN UL. STRZELECKA 8/10 m1
3 010,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 32de6e2b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Piotr Pietrasz USŁUGI CIESIELSKO DEKARSKIE 47-320 GOGOLIN UL. STRZELECKA 8/10 m1
Strzelecka 8/10 / 1
47-320 Gogolin Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 590,00 PLN
Data wymagalności: 19 listopada 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 490,00 PLN
Data wymagalności: 6 listopada 2015

W sumie:
Wartość: 2 080,00 PLN
Koszty sądowe: 930,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 010,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 października 2016

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!