pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Łukasz Stypułkowski FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
8 215,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 31d51b1e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Łukasz Stypułkowski FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
Żelechy 32
18-421 Żelechy Podlaskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 742,96 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2018
2. Cywilne
Wartość: 2 129,08 PLN
Data wymagalności: 10 marca 2018
3. Cywilne
Wartość: 2 055,95 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2018

W sumie:
Wartość: 6 927,99 PLN
Koszty sądowe: 1 287,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 215,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 sierpnia 2018

Data wystawienia:
20 maja 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!