pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Marceli Kras
829,18 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 31a45e0f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Marceli Kras
38-200 Jasło Podkarpackie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 39,99 PLN
Data wymagalności: 22 stycznia 2014
2. Cywilne
Wartość: 39,99 PLN
Data wymagalności: 17 lutego 2014
3. Cywilne
Wartość: 39,99 PLN
Data wymagalności: 20 marca 2014
4. Cywilne
Wartość: 45,19 PLN
Data wymagalności: 19 lipca 2013
5. Cywilne
Wartość: 40,69 PLN
Data wymagalności: 20 sierpnia 2013
6. Cywilne
Wartość: 40,69 PLN
Data wymagalności: 23 września 2013
7. Cywilne
Wartość: 41,39 PLN
Data wymagalności: 21 października 2013
8. Cywilne
Wartość: 39,99 PLN
Data wymagalności: 21 listopada 2013
9. Cywilne
Wartość: 39,99 PLN
Data wymagalności: 19 grudnia 2013
10. Cywilne
Wartość: 58,85 PLN
Data wymagalności: 29 kwietnia 2013
11. Cywilne
Wartość: 44,19 PLN
Data wymagalności: 24 maja 2013
12. Cywilne
Wartość: 44,19 PLN
Data wymagalności: 19 czerwca 2013
13. Cywilne
Wartość: 104,04 PLN
Data wymagalności: 17 lutego 2014

W sumie:
Wartość: 619,18 PLN
Koszty sądowe: 210,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

829,18 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 września 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!