Dłużnik

Bartłomiej Paziewski
3 170,94 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 318f6a30

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Bartłomiej Paziewski
63-700 Krotoszyn Wielkopolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 900,00 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2022
2. Cywilne
Wartość: 700,00 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2022
3. Cywilne
Wartość: 900,00 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2022
4. Cywilne
Wartość: 7,40 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2022
5. Cywilne
Wartość: 5,75 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2022
6. Cywilne
Wartość: 7,40 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2022

W sumie:
Wartość: 2 520,55 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 170,94 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 maja 2022

Data wystawienia:
12 maja 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!