Dłużnik

IBG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 443,02 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 311e92ea

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
IBG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Tadeusza Kościuszki 25 / 5
40-048 Katowice Śląskie

Siedziba: Katowice
REGON: 122744000
NIP: 6793087989
KRS: 0000444680

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 740,42 PLN
Data wymagalności: 7 czerwca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 687,53 PLN
Data wymagalności: 7 czerwca 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 895,39 PLN
Data wymagalności: 1 lipca 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 1 739,16 PLN
Data wymagalności: 1 lipca 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 1 480,13 PLN
Data wymagalności: 19 lipca 2019

W sumie:
Wartość: 5 542,63 PLN
Koszty sądowe: 1 900,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 443,02 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
31 lipca 2020

Data wystawienia:
31 lipca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!