Dłużnik

SKRZYPCZAK MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE VOLTMAR
76 371,98 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2f84702d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SKRZYPCZAK MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE VOLTMAR
ul. Wisławy Szymborskiej 17
64-100 Leszno Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 71 872,59 PLN
Data wymagalności: 19 grudnia 2019

W sumie:
Wartość: 71 872,59 PLN
Koszty sądowe: 4 499,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

76 371,98 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 stycznia 2022

Data wystawienia:
4 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!