Dłużnik

EURO DAW DAWID STANIEK
3 061,94 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2f0c057d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EURO DAW DAWID STANIEK
ul. Krakowska 161
25-705 Kielce Świętokrzyskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 930,01 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 181,54 PLN
Data wymagalności: 16 lutego 2021

W sumie:
Wartość: 2 111,55 PLN
Koszty sądowe: 950,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 061,94 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 lutego 2022

Data wystawienia:
22 lutego 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!