Dłużnik

ELIZA BILECKA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "PAT-KON"
4 563,40 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2d2aade2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ELIZA BILECKA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "PAT-KON"
ul. Placowa 4
42-265 Cielętniki Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 930,82 PLN
Data wymagalności: 13 lipca 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 167,78 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2015

W sumie:
Wartość: 5 098,60 PLN
Koszty sądowe: 1 264,80 PLN

Spłacono:

1 800,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 563,40 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 stycznia 2016

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!